Wagenparkbeheersysteem GalooliOTO

De ideale oplossing voor Fleet Managers

GalooliOTO biedt geavanceerde mobiele oplossingen voor het op afstand beheren van een wagenpark, teneinde de gedane investeringen optimaal te laten renderen en zodoende de exploitatiekost van het wagenpark te drukken. Door middel van een analyse gebaseerd op artificiële intelligentie (AI), voorziet Galooli de bedrijven van de nodige tools om ontelbare gegevens te vertalen naar basisoplossingen.

AI inzichten

GalooliOTO maakt gebruik van geavanceerde artificiële intelligentie om diverse gegevens te verzamelen en deze te analyseren teneinde aanbevelingen te doen voor een efficiënter gebruik van de voertuigen en zodoende de kosten te drukken.

Wagenpark en locatie

Met wagenparken verdeeld over verschillende regio’s, hebben de fleetmanagers en verhuurbedrijven nood aan een centraal en gebruiksvriendelijk hulpmiddel dat de gegevens verzamelt en hen in staat stelt om het wagenpark efficiënter te beheren. Van de weergave van de huidige locatie van het voertuig tot de rapporteringen omtrent het rijgedrag van de bestuurder, biedt GalooliOTO bedrijven de mogelijkheid om de locatie van hun respectievelijk wagenpark integraal in kaart te brengen alsook de kostenplaat die eraan vasthangt te bepalen.

Vrachtwagens en bussen

GalooliOTO biedt transportbedrijven en bedrijven actief in de logistiek een betrouwbaar systeem ter opvolging en beheer van hun wagenpark en de daaraan verbonden uitgaven, met onder meer een betere inschatting van het tijdstip van levering en een volledige analyse van het rijgedrag van de respectievelijke bestuurders.

Systeemtools

Verborgen opvolgingseenheid (Starlink) ondersteund door de GPS / mobiele technologie

Geavanceerde en beveiligde realtime webinterface

Mobile app (iOS/Android)

Applicatie voor de controle en de rapportering aan het management (BI) van de gegevens met betrekking tot het rijgedrag van de bestuurder, ondersteund door een software ontwikkeld voor wagenparkbeheer.

“Track & Trace” voor het in real time lokaliseren van de voertuigen en het bijhouden van hun afgelegd traject.

Rijgedrag van de bestuurder om de rijstijl doeltreffend bij te sturen en de bestuurders te evalueren op basis van hun gedrag in het verkeer.

Wagenparkbeheer dankzij artificiële intelligentie

Galooli OTO biedt oplossingen voor:

Brandstofverbruik

Brandstofverbruik

Een precieze en rechtstreekse opmeting van het brandstofverbruik staat toe om het verbruik en de uitgaven nauwkeurig bij te houden en bij te sturen bij vastgestelde plotse veranderingen.

Rijgedrag

Rijgedrag

Het systeem herkent met precisie elke vorm van gevaarlijk rijgedrag en evalueert in real time de bestuurders op basis van hun gedrag in het verkeer.

Preventief onderhoud

Preventief onderhoud

Tal van gegevens worden verzameld en geanalyseerd om duidelijke informatie te verschaffen voor een optimaal en tijdig onderhoud van het voertuig.

Gegevensbeheer

Gegevensbeheer

Intuïtieve boordcomputers geven de kosten duidelijk en gedetailleerd weer, waardoor eventuele buitensporige kosten kunnen worden vastgesteld en vervolgens apart worden bekeken.